Tin tức

Chỉ đạo tập trung nguồn lực để Đồng Xoài lên thành phố vào năm 2018

ƯCV Nguyễn Văn Trăm: UBND tỉnh xác định mục tiêu của năm 2016 là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, chú trọng chất lượng tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, gắn xây dựng nông thôn mới với cải thiện đời sống nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện các chỉ tiêu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua tại kỳ họp cuối năm 2015, UBND tỉnh xác định trước hết là khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng của địa phương, nhất là các dự án trọng điểm còn vướng mắc. Tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành và các tỉnh, thành bạn, nhất là các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để đẩy nhanh các dự án trọng điểm như: Khu công nghiệp và đô thị Becamex - Bình Phước, Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Đồng Phú, đường Đồng Phú - Bình Dương, đường ĐT759, Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo giai đoạn II, Khu du lịch sinh thái trảng cỏ Bù Lạch, Khu du lịch Bà Rá - Thác Mơ, tôn tạo trùng tu Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết (trước mắt tập trung cho vùng lõi và hệ thống hạ tầng). Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính, kiên quyết cắt giảm những khoản chi chưa hợp lý. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy hành chính công và cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư. Tập trung rà soát, giải quyết tốt các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người. Xử lý hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trong chương trình hành động của mình, ông dự định những nội dung trọng tâm gì để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri, thưa ông?

ƯCV Nguyễn Văn Trăm: Dự định cho cả nhiệm kỳ thì nhiều nhưng trước mắt, với tư cách là người đứng đầu cơ quan điều hành của tỉnh, tôi sẽ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vào cuộc sống, tạo bước đột phá trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể: Về kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2016-2020 là 7,5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 61,1 triệu đồng (tương đương 2.848 USD). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2020 cơ cấu nông - lâm - thủy sản 32,4%, công nghiệp - xây dựng 30%, thương mại - dịch vụ 37,6%. Về xã hội, phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, số xã còn lại đạt ít nhất 10/19 tiêu chí, có ít nhất 1 huyện hoặc thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 25% trường học đạt chuẩn quốc gia; có 100% đề tài sau nghiệm thu được đưa vào ứng dụng hiệu quả...

Tôi sẽ quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp với nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Thực hiện đô thị hóa với quy hoạch xây dựng theo hướng hiện đại với hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước, công trình dịch vụ, nhất là các công trình an sinh xã hội như bệnh viện, trường học. Xây dựng thị xã Đồng Xoài là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, gắn kết với các đô thị vệ tinh là Bình Long, Phước Long, Chơn Thành hình thành vùng động lực phát triển của tỉnh. Đặc biệt sẽ chỉ đạo tập trung nguồn lực để xây dựng thị xã Đồng Xoài đạt chuẩn đô thị loại III và phấn đấu lên thành phố vào năm 2018. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo đời sống của gia đình chính sách và người có công; hình thành và khai thác, sử dụng có hiệu quả diện tích 4.000 ha cao su tạo quỹ an sinh xã hội của tỉnh... Đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại, tăng cường quan hệ, giao lưu, hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng để đảm bảo giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế, nhất là các nước Campuchia và Lào.

Xin trân trọng cảm ơn ông!      

Nhất Sơn (thực hiện)

Hỗ trợ trực tuyến
0792.44.45.46
Tin tức sự kiện
Video clip
Bản đồ