Tin tức

Quy định mới về mức phí đấu giá quyền sử dụng đất

Dự toán ngân sách nhà nước giao cho cơ quan được giao thực hiện xác định giá khởi điểm hoặc được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất. Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân: Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống, thì mức thu tối đa là 100.000 đồng/hồ sơ; từ 200 triệu đồng trở xuống là 200.000 đồng/hồ sơ; từ trên 500 triệu đồng là 500.000 đồng/hồ sơ.

Mức thu trên là mức tối đa. Mức thu cụ thể do cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quyết định; do Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất quyết định trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thông qua hội đồng. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá. Không hoàn lại tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá. Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại.Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi trên thì tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất như sau: Từ 0,5 ha trở xuống là 1 triệu đồng/hồ sơ; Từ trên 0,5 ha đến 2 ha là 3 triệu đồng/hồ sơ; Từ trên 2 ha đến 5 ha là 4 triệu đồng/hồ sơ; Từ trên 5 ha là 5 triệu đồng/hồ sơ.

Khoản 6, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây: Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của luật này; Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của luật này; Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của luật này; Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của luật này.

PV

Hỗ trợ trực tuyến
0792.44.45.46
Tin tức sự kiện
Video clip
Bản đồ